Psykoterapeutti, psykologi Mari Saukkonen

Etusivu
Palvelut
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
Pariterapia
Coaching
Yhteystiedot ja ajanvaraus
Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut psykoterapia on ammatillista keskusteluapua, jossa pyritään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista.

Ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on ominaista, että työskentelyä suuntaavat asiakkaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevat toiveet ja tavoitteet. Tavoitteet puolestaan nousevat asiakkaan tarpeista ja tapaamisissa keskustellaan siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi ja itselleen hyödylliseksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista, tarpeen mukaan joskus enemmän, joskus vähemmän. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Keskustelussa pyritään samalla saamaan näkyväksi asiakkaassa olevat voimavarat ja vahvuudet - etenkin ne voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet, jotka kenties ovat hetkellisesti unohduksissa tai joita asiakas ei vielä ole itsessään huomannut olevankaan. Olennaista on, että ongelmien ja vaikeuksien syiden etsimisen sijasta painopiste on toivotun tulevaisuuden rakentamisessa, tavoitteissa ja tavoitteiden suuntaisen kehityksen edistämisessä. Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen.

Mistä haluaisit keskustella?

Minkä toivoisit olevan toisin keskustelujen jälkeen?